Åpen omsorg

Åpen omsorg er tjenester til folk som bor hjemme og trenger hjelp i dagliglivet. Personer som bor i egen bolig - men trenger helsetjenester i hjemmet - kan søke kommunen om dette.

Ansvarsområde

Tjenestetilbud etter Lov om sosiale tjenester, kommunehelseloven, psykisk helsevernlov, samt ulike forskrifter.

Åpen omsorg består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, psykiatritjenesten, tjenesten for psykisk utviklingshemmede, støttekontakt, Omsorgslønn, privat avlastning og Brukerstyrt personlig assistenter.

 

Tjenestetilbud:

Avdelinger

Åpen omsorg er delt i tre avdelinger:

  • Hjemmetjenesten som inneholder hjemmehjelp og hjemmesykepleien.
  • Psykiatritjenesten som inneholder dagsenter psykiatri og psykiatribolig ” Nyheimen”.
  • Bolig for psykisk utviklingshemmede.

 

Tjenestetilbud

Formålet med tjenestetilbudet er å bidra til at personen kan klare flest mulig av sine oppgaver selv samt bidra slik at de som trenger hjelp kan opprettholde god livskvalitet og bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Hjelpen ytes etter ei individuell vurdering.

Henvendelse kan komme fra: enkeltpersoner, lege, sykehus, sosialkontor, påtørende og andre instanser.

Åpningstider

Tjenesten er døgnåpen.

Telefon:

Hjemmetjenesten: 76 92 92 32 / vakttelefon 913 29 305

Psykiatritjenesten: 76 92 92 23 mellom 0800-1530

Nyheimen: 76 92 92 43 mellom 0800–2300

Pu. Tjenesten: 76 92 92 44

Enhetsleder: 76 92 92 24 / 76 92 92 20 mellom 0800–1530

 

Ansatte

Åpen omsorg har 36,55 årsverk fordelt på de ulike avdelingene.

Enhetsleder: Jorunn Bakke

Fagansvarlig hjemmetjenesten:

Fagansvarlig Psykiatritjenesten: Vigdis Solheim

Pu-tjenesten: 

Avdelingene består av ansatte med utdannelse som vernepleiere, sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører og assistenter.

 

 

Adresser og kontakt

Kontor enhetsleder/hjemmetjenesten/psykiatritjenesten:

Kirkeveien 2
8540 Ballangen

Pu-tjenesten:

Kirkeveien 2b
8540 Ballangen

Nyheiemen:

Kirkelyveien
8540 Ballangen

Kontakt:

Hjemmetjenesten: 76 92 92 32 / vakttelefon 913 29 205

Psykiatritjenesten: 76 92 92 23 mellom 0800-1530

Nyheimen: 76 92 92 43 mellom 0800–2300

Pu. Tjenesten: 76 92 92 44

Enhetsleder: 76 92 92 24 / 76 92 92 20 mellom 0800–1530

EAM/ØN 08.03.2016