Administrasjonsutvalg

Følgende personer er valgt inn for perioden 2011-2015:

 
 
Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Anne-Rita Nicklasson, ordfører 1. Jahn-Aage Olsen
2. Tor-Einar Olaussen 2. Tore Wiik
  3. Helene Gabrielsen
  4. Petter Lind
   
3. Lene Fjelldal 1. Eirik Jenssen
4. Bodil Tokle 2. Bente Havaas
5. Hermod Amundsen, varaordfører 3. Gunn Samuelsen
  4. Asle Spj. Hansen
  5. Gunn-Allis Grønnli 
   
6. Anne Lundberg 1. Hild Anne Storøy
  2. Grete Henriksen
   
7. Anita Rasmussen 1. Lise Wist
  2. Merethe Steinsvik

 

SAO 22.12.2011