Folkeavstemming Kommunereformen 30. mai 2016

Kommunestyret har vedtatt å holde rådgivende folkeavstemming om kommunereformen. Denne blir gjennomført mandag 30. mai med følgende stemmesteder og åpningstider:

Tid: 30. mai 2016, kl 12:00 - 20:00
Sted: Rådhuset Ballangen
Om arrangementet:


Rådhuset, Ballangen kl. 12:00 - 20:00

Forhåndsstemningen er hos OSK på rådhuset i perioden 16 - 28. mai kl. 09:00 - 14:30.

Lørdag 28. mai er det åpent for forhåndsstemning i tidsrommet kl. 11:00 - 15:00.

Ved BSA og omsorgsboligene vil det bli gjennomført ambulerende avstemming, det vil si at valgfunksjonærer oppsøker beboere som ønsker å stemme.