Aktuelle nyheter 2016

Oversikt over Aktuelle nyheter 2016
Tittel Dato
Biblioteket holder stengt 27.09.2016 29. september 2016 07:02
Biblioteket holder stengt fredag 21.10 21. oktober 2016 01:41
Ekspedisjonstid sommer 2016 16. juni 2016 07:03
Ferievikarer sommeren 2016 16. juni 2016 07:05
Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon 27. juni 2016 06:14
Geologiske Undersøkelser Ofoten Minerals 29. august 2016 06:57
Gi en julegave til de unge på asylmottaket 02. januar 2017 08:05
Gladnyhet! Ballangen svømmehall åpner for badegjester 31. oktober 2016 07:50
HRS - Permanent ruteendring i Ballangen og Tysfjord 17. november 2016 07:54
Hovedplan vann 2016 - 2020 05. oktober 2016 01:16
Høring samiske navn i Ballangen kommune 16. juni 2016 07:03
Informasjon fra HRS / Ballangen kommune 16. juni 2016 07:03
Informasjon om HPV-vaksine 03. november 2016 11:32
Informasjon om innhenting av avfall 20. oktober 2016 06:07
Innvilget dispensasjon til preparering av skiløyper 22. mars 2016 12:47
Julemesse i kjeldebotn 17. november 2016 07:55
Julestengt Ballangen folkebibliotek 02. januar 2017 08:05
Kjeldebotn skole holdt innsamling til årets TV- aksjon 11. januar 2017 09:31
Kommunale retningslinjer for skoleturer 10. mars 2016 12:28
Kunngjøring - offentlig ettersyn Årsbudsjett / Økonomiplan 20. desember 2016 08:16
Kunngjøring av holdningsskapende midler 18. august 2016 10:03
Ledige stillinger i skoler og barnehager 15. april 2016 10:11
Legekontoret stengt 10. april 2016 10:16
Nordland landbruksselskap Fagseminar 22. november 2016 12:07
Ordførerens time på biblioteket 05. oktober 2016 01:16
Orientering fra politiet om åpningstider ved Ballangen og Tysfjord lensmannskontor sommeren 2016 29. august 2016 08:24
Salg av kommunal landbrukseiendom i Ballangen kommune 02. mai 2016 10:30
Se filmen Northern Sunlight fra Ballangen kommune 27. juni 2016 08:14
Svømmehallen er inntil videre stengt 06. oktober 2016 06:41
Til berørte etter skyteepisoden i Bulgaria 28. juli 2016 09:03
Vannskade i Kjeldebotn 10. mars 2016 12:27
Velkommen til ny hjemmeside 18. mars 2016 09:22
Åpningstider i romjulen 02. januar 2017 08:02