Brevstemmer fra andre kommuner

Om du ikke kan stemme i Ballangen gjelder følgende prosedyrer for forhåndsstemning fra andre kommuner:

Velger må hente stemmeseddel og formular fra hjemmesiden for å bekrefte velgers identitet, eller ved å kontakte Ballangen kommune slik at vi kan sende. Velger må selv oppsøke et offentlig kontor med forespørsel om de er villig til å bekrefte identiteten, og ha med seg nødvendig formular.

Velger må i tillegg kontakte oss for å få sitt personlige velgernummer. Dette er et unikt nummer som bare valgadministrasjonen og velger selv kjenner til. Dette nummeret skal påføres formularet for å bekrefte identiteten.

Velgernummer m.m. kan fås ved henvendelse på epost post@ballangen.kommune.no til eller tlf. 769 29 000.

Formular for å bekrefte identitet

Formularet må tas med til et offentlig kontor med forespørsel om de er villige til å bekrefte identiteten til velger.

Pass på og få både underskrift og stempel fra vedkommende virksomhet. NB: Stemmeseddel skal ikke stemples da dette kan røpe velgers identitet.

Velger må selv sørge for at velgernummer er påført formularet. Her er link til formularet, eller klikk på bildet til venstre.

Her kan du laste ned formularet for utskrift.

Stemmeseddel

Her kan du laste ned stemmeseddel for utskrift. 

Videre prosedyre

Når stemmeseddel og formular for å bekrefte velgers identitet også er klart og utfylt, gjelder følgende retningslinjer:

  1. Stemmeseddel legges i egen konvolutt, helst nøytral. Det skal kun være 1 stemmeseddel i denne konvolutten. Disse konvoluttene åpnes sammen med øvrige konvolutter med stemmeseddel først når stemmegivningen er godkjent, og stemmene telles av valgstyret.
  2. Denne konvolutten legges så i ny konvolutt sammen med formularet som bekrefter velgers identitet. Denne konvolutten med innhold sendes til Ballangen kommune, Valgstyret, Pb. 44, 8540 Ballangen.
  3. Forhåndsstemmer fra andre kommuner (brevstemmer) må være oss i hende på valgdagen 30. mai innen kl. 15:00.

Oppsummert

Du må selv kontakte Ballangen kommune for å få ditt velgernummer. Dette skal ikke gis til andre. Så må velger selv hente ut stemmeseddel og formular for å bekrefte identiteten her fra hjemmesiden, eller ved å kontakte oss slik at vi kan sende. Velger er selv ansvarlig for at stemmen kommer til oss, og må nøye følge prosedyren foran.