Ekspedisjonstid sommer 2016

Rådhuset har ekspedisjonstid 09:00 til 14:30 fra 1. mai til 1. september