Ferievikarer sommeren 2016

Helse- og omsorg har behov for ferievikarer som lege, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, helsesekretærer og assistenter i perioden 20.06-14.08.16 i følgende tjenester:

•    Sykehjem
•    Hjemmesykepleien
•    Hjemmehjelptjenesten
•    PU-tjenesten
•    Psykiatritjenesten
•    Helsesekretær og leger til legekontor
•    Renhold
•    Vaskeri


Vi har også behov for tilkallingsvikarer fra dags dato.

Ved utvelgelse vil vi legge vekt på relevant utdanning og praksis, samt egnethet. Det er viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan jobbe. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket.
Lønn i henhold til gjeldende regelverk.

Henvendelser om stillingene kan rettes til:
Enhetsleder helse- og omsorg Jorunn Bakke 76929222
Koordinator for samhandling Susanne Rogander 76929224/41640970
Fagansvarlig ressursstyring Grete Henriksen 76929226

Opplæring vil bli gitt. Både jenter og gutter oppfordres til å søke.

Søknaden sendes til post@ballangen.kommune.no eller Jorunn Bakke, Kirkeveien 2, 8540 Ballangen.

Søknadsfrist 15.05.16