Gladnyhet! Ballangen svømmehall åpner for badegjester

Ballangen skole overtok nylig ansvaret for svømmehallen, og i ukene framover skal flere badevakter læres opp.

I en periode framover kommer bassenget til å publisere åpningstider (på Facebook og ballangen kommune sin hjemmeside) uke for uke. Forhåpentligvis er faste åpningstider på plass i begynnelsen av november.

Ballangen svømmehall ønsker nye og gamle gjester velkommen!