Hovedplan vann 2016 - 2020

Ballangen kommunestyre har i møte 8/9-2016 i sak 66/16 godkjent hovedplan vann 2016 - 2020 for Ballangen kommune.

Vedtaket medfører mindre vesentlige endringer av høringsforslaget. Hovedplan vann 2016 - 2020 erstatter hovedplan vann fra 2009.

Kommunedelplan vann gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Ballangen kommune.

Planen er basert på kommunens målsetting for vannforsyning.

Vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 11-1 og § 11-15.

 

Les Hovedplan for vann 2016 - 2020 (PDF)