HRS - Permanent ruteendring i Ballangen og Tysfjord

Vi gjør en permanent ruteendring i Ballangen og Tysfjord. I Ballangen kommune er det en endring på stort sett alle rutene

Ruteendring Ballangen og Tysfjord 2016

Vi gjør følgende endringer på tømmedager i Ballangen og Tysfjord. Årsaken til ruteomleggingen å lage en bedre struktur på rutene i området. Det skal være enklere og skille de enkelte områdene fra hverandre etter endringen. Våre sjåfører får også dager med jevnere arbeidsbelastning etter endringen.  Tømmekalender og app vil i løpet av Torsdag 17.11 være oppdatert på hjemmesiden vår.

Ballangen

Mat og brennbart

Mandag partall Mat og Brennbart avfall; område Skjomen bru-Vidrek- Råna-Bjørkåsen. Oppstart mandag 28.11.17 (uke 48)

Tirsdag oddetall Mat og Brennbart avfall; Ballangen sentrum, Kjeldebotenveien fram til Saltvatnet, Alfanåsen , Vassåsen, Reingjerdeåsen, Ballsnes, Ringveien og Terrassen.  Oppstart tirsdag 22.11.17 (uke 47)

Onsdag Oddetall Mat og Brenbart avfall; Kjeldebotenveien fra saltvatnet, Bøstrand, Slåttstrand og hele Kjeldeboten med karihaug og Vargfjord. Oppstart onsdag 23.11.17 (uke 47).

Torsdag Oddetall  Mat og Brennbart avfall; E6 sør for Ballangen sentrum, Melkedalen, Dypdalåsen, Storfjell, Forså og Efjord. Oppstart torsdag 24.11.17 (uke 47)

Papir Ballangen

Skarstad, Djupdalsåsen, Kjeldebotn, Bøstrand, Reingjeråsen, Vassåsen, Ballsnes, Slåttstrand til kryss E6, mandag i uke 49-1-5 osv. Oppstart mandag 5.12.17.

E6 fra Brattbakkan, Melkedalen, Bjørkåsen, Langåsen, Sentrum, E6 mot grense Narvik; mandager i uke 47-51-3 osv. Oppstart mandag 21.11.17