Orientering fra politiet om åpningstider ved Ballangen og Tysfjord lensmannskontor sommeren 2016

Politiet har utredet behovet for publikumsservice, beredskap og tid til saksbehandling i ukene 26 -33, sommeren 2016.

For å ivareta funksjonene nevnt ovenfor, samt de tilsatte, har politiet besluttet at lensmannskontorene i Ballangen og Tysfjord stenges. Vakt og beredskap ivaretas som normalt med utgangspunkt fra Narvik politihus.

Det vil bli bekjentgjort ved oppslag at politiet kan nåes ved stengt kontor via politiets telefonnummer 02800.

Det vil være politi / evt sivile ved kontoret i perioder. Disse kan treffes etter avtale. Etterforskere og saksbehandlere i Narvik vil også kunne kontaktes.