Salg av kommunal landbrukseiendom i Ballangen kommune

Landbrukseiendom gnr. 73, bnr 1 legges ut for salg.

Skriftlig brev med interesse for kjøp av eiendom og bud må være kommunen i hende innen den 25. april då.

Eiendommen er konsesjonspliktig, og ny eier må søke konsesjon.

Spørsmål vedr. eiendommen rettes til næringssjef Ole Petter Fjellstad, tlf. 45 18 18 78.

 

Takst kommunal eiendom 73-1

 

Annonse dagsavisen Fremover (PDF)