Vannskade i Kjeldebotn

Stenging av samfunnshus med umiddelbar virkning

Grunnet betydelig vannskade i samfunnshuset, vil hele samfunnshuset bli totalt nedstengt framover. Dette til situasjonen er endelig avklart mht skadeomfang, nødvendig renovering er gjort/ renoveringsbehov er kartlagt, og sikkerheten er vurdert. Ny beskjed vil bli sendt ut så snart man vet noe mer.

 

Evt. uthenting av utstyr skal klareres med rektor Gro Hoseth tlf: 76929290 / 99637869