Aktuelle nyheter 2017

Oversikt over Aktuelle nyheter 2017
Tittel Dato
Biblioteket er stengt fredager ut august 12. september 2017 01:14
Bibliotekets åpningstider i påsken 18. april 2017 08:10
Bli med når Skulpturlandskap Nordland feirer 25 år 05. september 2017 10:28
Boksalg på biblioteket Onsdag 21 juni 22. juni 2017 06:40
Brudd i vannledning - Ballangen sentrum 08. juni 2017 06:09
Digital utgave av "Naturlos 2017" 21. april 2017 09:57
Digitalt samarbeid - velferdsteknologi 14. februar 2017 07:30
Ekstremværet 'Ylva' 22. november 2017 01:01
Endrede åpningstider NAV Ballangen fra 1. mai 2017 21. april 2017 07:54
Etablererkurs høst 2017 07. september 2017 07:09
Folkehelseuka 2017 05. oktober 2017 01:01
Har du spørsmål om renovasjon, septik eller feiing? 26. april 2017 06:40
Hovedopptak i barnehager 2017 09. februar 2017 02:15
Husk Statskogmillionen! 16. oktober 2017 11:44
Høring - Ny kommunegrense etter deling av Tysfjord 03. august 2017 09:27
Høring - Storpollen hytteområde 13. november 2017 09:25
Influensavaksinering på helsestasjon 05. oktober 2017 01:01
Informasjonsmøte vedr salg av Ballangsleira 30 mars 30. mars 2017 08:10
Innskriving nye grunnskoleelever i Ballangen for skoleåret 2017 / 2018 09. februar 2017 12:27
Innskriving nye grunnskoleelever i Kjeldebotn for skoleåret 2017 / 2018 08. februar 2017 10:43
Kunngjøring - Eiendomsskatt 2017 22. februar 2017 08:44
Kunngjøring - Reguleringsendring for Svanvasselv og Kobbvik hytteområde 02. februar 2017 11:15
Legekontoret har redusert åpningstid i sommer 16. august 2017 08:08
Lyst til å lære noe nytt før sommerferien? 22. juni 2017 06:40
Program for årets 17. mai-arrangementer i Ballangen og Kjeldebotn 18. mai 2017 05:59
Psykisk og sosial omsorgsteam 09. november 2017 09:58
Påminnelse om regelverk for oppsett av gjerder - fra Statens Vegvesen 23. mars 2017 06:51
Skolestart ved Ballangen skole høsten 2017 21. august 2017 06:21
Sti- og løypesatsing i Ballangen - åpent møte: 19. januar 2017 10:04
Strandryddedagen 2017 30. mars 2017 09:02
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid 05. juli 2017 12:51
Vintervedlikehold av kommunale veger i Ballangen kommune 31. august 2017 11:22
Vårrydding i strandkanten 08. mai 2017 05:45