Brudd i vannledning - Ballangen sentrum

Grunnet lekkasje i vannledning ved «Bunnprisbygget» er deler av Ballangen sentrum uten vannforsyning. Mannskaper fra Teknisk etat er på stedet og jobber med å stenge av på bruddstedet og koble inn andre deler av vannledningen.