Endrede åpningstider NAV Ballangen fra 1. mai 2017

NAV Ballangen får endrede åpningstider.

NAV Ballangen får følgende åpningstider i mottaket fra 1. mai 2017:

Mandag, onsdag og fredager er mottaket åpent fra kl 11.00 - 14.00.

Mottaket er stengt tirsdag og torsdag.

Ønsker du kontakt med NAV - bruk da telefon: 55 55 33 33 (NAV Servicesenter).