Etablererkurs høst 2017

Ønsker du å starte egen bedrift eller er du i oppstartsfasen? Meld deg på etablererkurs!

På kurset får du grunnleggende informasjon om hva som skal til for å etablere egen virksomhet.

Faglig innhold:

- Introduksjon til entreprenørskap
- Realitetsorientering - hva vil det si å være etablerer?
- Idéutvikling ved hjelp av forretningsmodell
- Forretningskonsept, forretningsplan og strategi
- Kalkulasjon, budsjettering og lønnsomhetsvurdering
- Regnskap
- Formelle krav
- Informasjon og veiledning i forbindelse med egen virksomhet
- Oppfølging etter endt kurs

Trykk her for påmelding