Høring - Ny kommunegrense etter deling av Tysfjord

Gjennom Stortingets behandling og vedtak av 08.06.17 ble Tysfjord kommune delt i to. Det ble bestemt at sørvestsiden slås sammen med Hamarøy kommune mens nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen.