Har du spørsmål om renovasjon, septik eller feiing?

Bruk da følgende telefonnummer eller e-postadresser:

RENOVASJON:

HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP (HRS)

TELEFON: 769 22000

E-post: post@hrs.no

 

SEPTIK:

STOKLAND BILRUTER

TELEFON: 99 37 02 01

E-post: slam-stokland@saltensbil.no

 

FEIING:

OFOTEN BRANN IKS

FEIER: 94 78 11 25

LEDER FOREBYGGENDE: 47 60 26 80

E-post: post@ofoten-brann.no