Hovedopptak i barnehager 2017

Søknadsfrist for hovedopptak i barnehager er 1. mars 2017.

Det er samordnet opptak mellom private og offentlige barnehager. Dersom Stortinget vedtar at barn født i november gis rett til plass fra høsten 2017, gjelder søknadsfristen 1. mars for disse søkerne også. Det betyr at foreldre med barn som fyller ett år i november 2017, også må søke plass innen 1. mars 2017. Vi ber om at det benyttes elektronisk søknadsskjema som finnes på kommunens nettside www.ballangen.kommune.no

Oversikt over barnehager i kommunen:
Ballangen barnehage tlf. 76929320
Bøstrand barnehage tlf. 76929330
Kjeldebotn barnehage tlf. 76929295
Stollen barnehage tlf. 76929010
Bjørkåshøgda familiebarnehage tlf. 41008054

Søkere som har søkt tidligere i 2017 trenger ikke søke på nytt.

Informasjon i forbindelse med søknad om opptak i barnehage

Rådmannen