Husk Statskogmillionen!

Statskog gir årlig ut en million kroner til store og små tiltak landet rundt som bygger friluftsliv og folkehelse. Neste søknadsfrist er 22. oktober og vi oppfordrer alle lag og foreninger om å søke.

33 organisasjoner landet rundt fikk støtte i årets første tildelingsrunde, og støttebeløpene er enten kr. 5.000,- eller kr.10.000,-
Man søker gjennom nettsiden www.statskogmillionen.no, og det er lagt vekt på enkle søknads- og rapporteringsrutiner.

Statskog skal legge til rette for friluftsliv i norsk natur. Med en million støttekroner til gode krefter som jobber mot samme mål, skapes enda bedre resultater, mer folkehelse og mer livskvalitet. Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få støtte!