Innskriving nye grunnskoleelever i Kjeldebotn for skoleåret 2017 / 2018

Kjeldebotn skole inviterer deg og dine foresatte til innskriving 15. februar 2017 på Kjeldebotn skole på ”biblioteket” i tidsrommet fra kl 13.00 til 14.30.

Her skal vi skrive deg/dere skolebegynnere inn – dvs få alle dine opplysninger om deg som navn, adresse, personnummer mm. Kanskje du får en liten overraskelse fra skolen. Vi skal snakke litt med deg og de voksne om hva som skal skje i forkant av skolestarten denne våren 2017. Du og dine foreldre kan spørre om ting dere måtte lure på. Samt vi vil bli kjempeglad hvis du/dere kan tegne oss en tegning som vi kan få lov til og henge opp i gangen.

Til foresatte

Innskriving nye grunnskoleelever

Velkommen til innskriving. Vedlagte innskrivingsskjema bes å bli fylt og retunert til skolen på innskrivingsdagen evt innen 1. mars.

Har du spørsmål, ta kontakt med skolen ditt barn skal begynne på.

 

Utsatt eller fremskutt skolestart

Grunnskoleopplæringa skal til vanlig ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Men

Opplæringsloven (§ 2-1) gir mulighet til å søke om dispensasjon fra vanlig opptaksalder (utsatt/fremskutt skolestart). Kommunen kan etter sakkyndig vurdering la et barn begynne på skolen ett år før - når det innen 1. april har fylt 5 år (rundskriv F-56/98 fra KUF).

Foreldre som ønsker utsatt skolestart for sitt barn, må sende søknadsskjema om utsatt skolestart til rektor ved den aktuelle skole innen utgangen av februar det året barnet fyller 6 år.

Rektor videresender til rådmannen, som tar avgjørelse etter å ha innhentet uttalelser fra PP-tjenesten.

Foreldre som ønsker fremskutt skolestart sender søknaden til rådmannen innen utgangen av februar det aktuelle året. Avgjørelse blir tatt etter innhentet uttalelser fra PP-tjenesten.

 

Søknad om annen skole

Ifølge opplæringslovens §8-1, andre ledd er det anledning å søke om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til. Rektor ved skolen vil kunne gi nærmere informasjon om saksgang.

Last ned innskrivingsskjema