Kunngjøring - Eiendomsskatt 2017

Eiendomsskatteliste for 2017 vil ligge ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 1. til 31. mars 2017.

Listene vil ligge på Ballangen Rådhus (servicekontoret) og på kommunens hjemmeside www.ballangen.kommune.no

Klagefrist for utskrivning av eiendomsskatt 2017 er satt til 10. april 2017


Eiendomsskattekontoret