Kunngjøring - Reguleringsendring for Svanvasselv og Kobbvik hytteområde

Allskog oversender på vegne av grunneier Einar Mikkelsen en orientering om at det skal foretas reguleringsendring for eiendommen gnr. Bnr. 4/1 og deler av 5/5 i Ballangen kommune. Allskog ved undertegnede skal foreta planendringen.