Ledige stillinger i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgstjenesten i Ballangen kommune består av enhetene Åpen omsorg, Institusjonstjenesten og Helsetjenester. Åpen omsorg består av hjemmesykepleie, hjemmehjelp, UH-tjeneste, ROP- tjeneste, trygghetsboliger, avlastning for barn, omsorgslønn og støttekontakter. Institusjonstjenesten består av korttidsopphold, langtidsopphold og avlastningsopphold i sykehjem. Helsetjenesten består av legekontor og helsestasjon.

Faste stillinger

Sykepleiere

 • 100% stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten, ønskelig med ledererfaring
 • 75% fast stilling turnus som sykepleier i tilrettelagt bolig for ROP tjenesten, ønskelig med videreutdanning i rus og psykiatri.
 • 40%  fast stilling turnus som sykepleier i tilrettelagt bolig for ROP tjenesten, ønskelig med videreutdanning i rus og psykiatri.
 • 60% fast stilling turnus ved  sykehjemmet ønskelig med videreutdanning i ernæring.
 • 100% fast stilling  turnus ved sykehjemmet fra 01.04.2017 ønskelig med videreutdanning i ernæring.
 • 80 % fast stilling natt ved sykehjemmet fra d.d.

Krav til søkere: Autorisasjon som sykepleier. Vernepleiere kan komme i betraktning ved tilsetting. 

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist 21.4.2017

 

Helsefagarbeidere/hjelpepleiere

Helsefagarbeider/hjelpepleier søkes til faste helge stillinger med jobb hver andre eller tredje hver helg med stillingsstørrelse fra 11% - 21%

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 21.4.2017

 

Midlertidige stillinger/ferievikarer

 • 100 % stilling som sykepleier, vikariat 3 delt turnus i hjemmesykepleien fra d.d. til 31.07. 2017 med mulighet for forlengelse.
 • 100 % stilling som sykepleier, turnus vikariat ved skjermet avdeling til 31.8.2017 med mulighet for forlengelse ønskelig med videreutdanning i alders geriatri.
 • 60% stilling vikariat som assistent ved vaskeriet ved Ballangen sykehjem fra d.d. til 30.11.2017 med mulighet for forlengelse.
 • Det er behov for ferievikarer som sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, helsesekretærer, vaskeri, kjøkken og renholdere i perioden 19.06 - 13.08.17 i følgende tjenester:
 1. Sykehjem
 2. Hjemmesykepleien
 3. Hjemmehjelptjenesten
 4. UH-tjenesten
 5. ROP tjenesten
 6. Helsesekretær til legekontor
 7. Renhold
 8. Vaskeri
 9. Kjøkken

 

Vi har også behov for tilkallingsvikarer fra dags dato


Det vil for alle stillingene bli lagt vekt på personlige egenskaper som bl.a. samarbeidsevne, fleksibilitet og initiativ og må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Tilsettingsvilkår: Vanlige kommunale tilsettingsvilkår.

 Politiattest:  I h.h.t. helsepersonellovens § 20 a må politiattest legges fram før tiltredelse.
De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 må levere helseattest av ny dato, jfr. smittevernlovens § 3-2.
Søkere som innkalles til intervju/vurderes tilsatt må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden.  I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Ved utvelgelse vil vi legge vekt på relevant utdanning og praksis, samt egnethet. For ferievikarer er det viktig at du i søknaden oppgir hvilken periode du kan jobbe. Søkere som kan jobbe hele perioden vil bli foretrukket.

Lønn i henhold til gjeldende regelverk.

Henvendelser om stillingene kan rettes til.

Enhetsleder helse- og omsorg Jorunn Bakke 76929222

Fagleder helse og omsorg Susanne Rogander 76929224/41640970

Fagansvarlig ressursstyring Grete Henriksen 76929226

 

Søknad sendes elektronisk www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 21.4.2017

 

STILLING SOM FRISKLIVSKOORDINATOR

Har du lyst til å veilede mennesker som ønsker å endre levevaner?
Ballangen Frisklivssentral gir veiledning og gruppebaserte tilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og snus-og røykelsutt til personer i alle aldre. Frisklivssentralen har fokus på endringsbasert veiledning, og vi søker etter veileder som kan bistå våre brukere med å oppnå varige levevaneendringer.

Stillingsstørrelse: 50%

Stillingstype: 1 års prosjektstilling.

Ledig stilling som fysioterapeut knyttet til Frikslivssentral i Ballangen kommune

Ballangen kommune er en kommune i omorganisering og har i den sammenheng mål om å jobbe mer forebyggende, og etablerer dermed en frisklivssentral. I tilknytting frisklivssentralen ønskes en fysioterapeut ansatt i 50% prosjektstilling over 1 år, med mulighet for forlengelse ved nye tildelinger av evt. prosjektmidler.  Stillingen ønskes besatt snarlig i 2016.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver er planlegging, utvikling og gjennomføring av frisklivstjenester til i hovedsak, barn og unge samt voksne. Bidra i daglig drift av Ballangen Frisklivssentral med gruppetrening, levevanekurs, individuell veiledning, dokumentasjon og noen løpende administrative oppgaver. Noe arbeid tilknyttet kurative oppgaver må også påberegnes.

Kvalifikasjoner

 •  Autorisasjon som fysioterapeut.
 • Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner, frisklivskoordinator er å foretrekke.
 • Kompetanse og erfaring i Motiverende intervju
 • Erfaring og interesse for gruppetrening voksne, samt barn og unge.
 • Kjennskap til helsedirektoratas ernærings anbefalinger og erfaring med kurset «Bra mat- for bedre helse»
 • Interesse for frisklivsarbeid og sunne levevaner
 • God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
 • God arbeidskapasitet med evne til å arbeide selvstendig og finne praktiske løsninger
 • Gode samarbeidsevner, initiativrik, fleksibel og resultatorientert
 • Har motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid og trivelige kolleger/samarbeidspartnere
 • Gode pensjonsordninger
 • Friske nye lokaler i tilknytting treningssenter.

Andre opplysninger

Tilsettingsvilkår: Vanlige kommunale tilsettingsvilkår.  

Politiattest:  I h.h.t. helsepersonellovens § 20 a må politiattest legges fram før tiltredelse.
De som omfattes av tuberkuloseforskriftens § 3-1 må levere helseattest av ny dato, jfr. smittevernlovens § 3-2.


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Jorunn Bakke eller Susanne Rogander tlf. 769 29 220 
Søkere som innkalles til intervju/vurderes tilsatt må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.
Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet.  Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden.  I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Søknadsfrist: 21.04.17