Sti- og løypesatsing i Ballangen - åpent møte:

Torsdag 12.1.2017 kl 17.30 - 20.00 arrangeres det åpent møte på Formannskapssalen på Rådhuset om sti- og løypesatsing i Ballangen.

Program:


1) Håfjellet, turliv og dagligliv gjennom tidene

2) Sti- og løypenett - viktig infrastruktur
- Turskiltprosjektet, Sti-og løypeplaner.
- Informasjonstavler på turområder. Eksempler Håfjellet, mm
- Løypelag og løypevaktmester - framtidas ordning? - Søknader om finanansiering
Orienteringer ved Midtre Hålogaland friluftsråd

3) Innspill og diskusjon

4) Oppsummering

Enkel servering. Grunneiere, turinteresserte, lommekjente, politikere, lag og foreninger - velkommen til alle! Arrangør:
Midtre Hålogaland friluftsråd i samarbeid med Ballangen kommune og Ballangen turlag