Ballangen Museum - ny prosjektleder tilsatt

Fra 16. august 2004 ble det tilsatt en person i hel stilling som prosjektleder for Ballangen museum. Ballangen kommune har gått inn i et samarbeid med Museum Nord. Museum Nord er en stiftelse som skal ha et overordnet faglig og organisatorisk ansvar for museumsdrift ved en rekke museer i nordre Nordland.

 
Terje Holtet - Museum NordSom prosjektansvarlig skal jeg etablere planer for museumsdrift i Ballangen kommune. En primær oppgave vil være å finne praktiske og gode løsninger for hva som skal være museum i kommunen. I dag er museumssamlinger spredt rundt på flere steder, f eks i Bjørkåsen, Kjeldebotn og på Skarstad. Om det er formålstjenlig å opprettholde en spredt museumsvirksomhet eller om det er mer hensiktsmessig å samle alt under ett og samme tak, må diskuteres. Samlingene i administrasjonsbygget for Bjørkåsen Gruver peker seg naturlig ut som et museum, men bygget er allerede oppfylt av gjenstander og kan trolig ikke huse mer. I tillegg til museumsdrift i Bjørkåsen bør man vurdere om det er fremsynt og klokt å finne nye utstillingsarealer for å vise et utsnitt av samlingene. Kanskje et slikt utstillingsareale burde være i det nye sentrumsbygget som det eksisterer skisseplaner for?
 
Slik jeg ser det er administrasjonsbygget til Bjørkåsen Gruver er smykke. Bygningen er arkitektonisk unik og ruver majestetisk i området. Om man vil drive et museum på en "profesjonell" måte, og det synes jeg vi skal ta høyde for å gjøre, må bygningen renoveres både utvendig og innvendig. Tidens tann har herjet med bygningen de seinere årene. Det er viktig å demme opp for forfallet i første omgang for deretter å sørge for å gjenskape interiør og eksteriør så optimalt som mulig. Renovering er kostbart. I tillegg til en kommunal egendel i form av kapital og arbeidsinnsats må eksterne midler fra stat og fylke også tilflyte. Uten friske midler vil det ikke være mulig med nyutvikling, og Ballangen museum vil forbli status quo.
 
Det er en stor utfordring å kunne vise fram museumsutstillingene f eks i Bjørkåsen på en profesjonell måte slik vi kjenner igjen fra andre etablerte museer. Jeg har så vidt rukket å titte på utstillingene disse tre ukene jeg har vært på jobb. Det er nødvendig med en faglig kritisk vurdering av utstillingene. Jeg ser at mye arbeid er nedlagt for å vise fram gjenstandene, men om vi skal gi utstillingene et profesjonelt utseende, må det jobbes ytterligere. Det må f eks jobbes med teksting av gjenstandene, lyssetting og utstillingsdesign. Lokalene må gjøres attraktive for museumsbesøkende, og utstillingene må gis et profesjonelt løft. Interørmessig bør bygningen tilpasses for skolebesøk og undervisning, konserter, møter, etc. Kanskje man kunne få til litt enkel kafé-drift i feriesesongen? Det ville være hyggelig om besøkende kunne sette seg ned etter en museumsrunde for å mimre over en kopp kaffe og ei vaffelkake.
  
Det er også viktig å komme i gang med registrering av museumsgjenstandene. Registreringen skal foretas i et dataprogram som heter Regimus, som anvendes ved mange museer. Slik oppnår man en faglig forsvarlig dokumentering og beskrivelse av gjenstandene. Arkivmateriale slik som protokoller, kart, foto, bøker etc må sikres. Sikring for fremtiden må godkjennes på faglig forsvarlig måte, og vi er derfor på jakt etter et egnet magasin.
 
Jeg vil ikke her og nå komme med noe fullstendig programerklæring for museumsarbeidet i kommunen. Ting må gå seg til etter hvert. Utrolig mye arbeid er allerede nedlagt av ildsjeler, både av innsamlingarbeid og av nedskrevet lokalhistorie. Dette må man bygge videre på. Det er nå, ved denne omorganiseringa av museumsarbeidet i Ballangen, et egnet tidspunkt for å tenke nytt samt å tenke langsiktig framover. Hva har vi, hvor vil vi, hva bør gjøres og hvordan, og til hvilken kostnad kan vi på best mulig måte oppnå forbedringer?
 
Utfordringene er mange, ikke minst økonomisk. Både kapital og en betydelig dugnads- og egeninnsats må til for å komme i mål.
 
Om man ikke gaper over for mange oppgaver, skal det nok lykkes å komme sånn høvelig i mål innen rimelig tid. Jeg synes jobben er interessant og spennende. Jeg har mange museumsprosjekter på blokka mi allerede. Man må bare jobbe systematisk og målrettet, samtidig som man må ha is i magen. Jeg håper mange historieinteresserte vil ta kontakt med meg for en uformell prat. Jeg er lydhør for alle idéer og planer som andre måtte ha. Uten innspill fra ballangsværinger vil museumsarbeidet bli vanskelig. Dere treffer meg  på kontoret i 2. etasje på rådhuset, på telefon 769 29120 eller på e-post: terje.holtet@museumnord.no. Ta gjerne kontakt!
 
Bevissthet om vår fortid er en viktig personlig ressurs og styrer mange av våre handlinger. Jeg vil avslutningsvis sitere en bygdebokforfatter som jeg jobbet sammen med:
 
Historien er våre handlinger nå!
 

Vennlig hilsen
Terje Holtet
 
 
Museum Nord har hjemmeside: www.museumnord.no