Ballangen barne- og ungdomsskole

Ballangen barne- og ungdomsskole er en 1-10 skole. Skoleåret 09/10 er elevtallet 274 fordelt på 14 klasser. Skolebygningene ligger nær sentrum, og det er kort vei til flerbrukshallen og friluftsarenaer.

Avdelinger

Skolen har lokaler i to adskilte skolebygg. Pr i dag går elevene fra 1.-6. klasse i barneskolebygget, mens ungdomsskolebygget har elever fra 7.-10. klasse. Skolens SFO-tilbud er lokalisert i barneskolens underetasje.

Tjenestetilbud

Skolen gir undervisning på grunnskolenivå (1.-10. klasse) etter gjeldende lærerplan.

SFO-tilbud for elever fra 1.-4. klasse. Plasser etter behov (ca. 30-40), fordelt på hel- og halvplasser.

Åpningstider

Administrasjon: 08.00-15.30

Skoletid: 08.30-14.00

SFO: 07.00-08.30 og 14.00-16.15 mandag, tirsdag, torsdag og fredag

07.00-16.15 onsdager

Ansatte

Skolen har i skoleåret 2009-2010 ca. 50 ansatte fordelt på

· Rektor, 2 inspektører, SFO-leder og en kontormedarbeider.

· 30,5 undervisningsstillinger fordelt på 37 lærere.

· 6,75 assistentstillinger fordelt på 8 ansatte.

Adresse

Sykehjemsstien 9
8540 Ballangen

Tlf: 76 92 93 00

Mailadr: bbu@ballangen.kommune.no

 

Kontaktperson: Rektor Marit P. Bang


Beate Valnes/LHF 27.1.2010