Ballangen barnehage

Ballangen barnehage er en av tre kommunale barnehager i Ballangen. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, samtidig som sentrumsnært i gangavstand til de fleste fasiliteter som skole, skogen, kirka. Barnehagen er en flittig bruker av lysløypa og skogen, til sentrum går vi når vi skal låne bøker, kafèbesøk og handletur.

Ansvarsområder

Vårt ansvarsområde består i å levere et tilbud som til en hver tid er i trå med gjeldende lover og forskrifter, samt gjeldende lokale forskrifter for barnehager i Ballangen.

Avdelinger

Ballangen barnehage er delt inn i to avdelinger/grupper. Fortiden er vi 25 barn, men dette varierer gjennom året. På avdeling Klatremus er det 14 barn, hovedsakelig 4 – 5 åringer. På avdeling Labbetuss er det 11 barn, hovedsakelig 1 – 3 åringer, men også barn under 1 år.

Tjenestetilbud

Ballangen kommune tilbyr i dag plasser som 100 %, 60 %, 50 % og 40 % (hele dager). Vi har to smøremåltider pr. dag, i tillegg har vi et fruktmåltid. Satsingsområder: Barnehagen har gjennom flere år satset på språk, tekst og kommunikasjon. Samtidig som vi er masse ute i naturen. I samarbeid med Bøstrand barnehage har vi de siste årene satset på å gi 5-åringene tilbud om basseng. Dette er et populært tiltak blant foreldre og barn. Vi holder fortiden på å kurse personal på et nytt pedagogisk opplegg, «Små steg», målsettingen er at vi skal være klar for å starte opp ved nytt barnehageår 2016.

Åpningstider

Barnehagen har åpen fem dager i uken, tolv måneder i året, med unntak av jul- og nyttårsaften. Da holder barnehagen stengt. Onsdag før påske stenger vi kl. 1200. Det avvikles fem planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Daglig åpningstid er mandag – fredag 0700 – 1615, med ytre rammer 0645 – 1630.

Ansatte

Ballangen barnehage har en styrer som fordeler seg mellom Ballangen og Bøstrand barnehage. To pedagogiske lederer, en er utdannet barnehagelærer og en er konstituert. En barnehagelærer i 50 % som hovedsakelig jobber mot fremmedspråklige barn. Vi har 4,1 stillinger assistenter, fra våren 2016 vil samtlige ha fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Ballangen kommune har også en spesialpedagog i 100 % som fordeler seg mellom barnehagene etter behov og enkeltvedtak.

Adresse

Ballangen barnehage
Storhaugveien 20
8540 Ballangen

Kontakt

Enhetsleder/styrer
Mette Akselsen
Tlf: 76 92 93 20 / 456 01 604
Epost: mette.akselsen@ballangen.kommune.no
 

Tlf. Klatremus: 957 38 368
Tlf. Labbetuss: 76 92 93 22 / 957 38 368