Ballangen legekontor

Ansvarsområde

Helseetatens hovedarbeidsområde er diagnose og behandling av sykdom og skade, forebyggende helsearbeid, miljørettet helsevern, habilitering og rehabilitering. Etaten samarbeider med bl. a med sykehus/spesialaister, NAV, ambulansetjenesten, barnevern, skoletaten, teknisk etat og andre.

Vi deltat i interkommunal næringsmiddelkontroll-ordning, har interkommunal legevakt og legevaktsentral sammen med Narvik og Gratangen etter kl 15:30. Kjøper jordmortjenesten fra UNN, og bruker nasjonalt nødnett. 

Ansatte

Legekontoret har 2,5 årsverk legestilling kurativ tjeneste og 0,5 årsverk legestilling til administrative oppgaver og  0,26 % sykehjemsoppgaver.

  • Anne Dahlberg 1 årsverk kommuneoverlege
  • Joanna Brzuska-Bartuzi 1 årsverk fastlege
  • Håkon Eldstad 0,26 % årsverk sykehjemslege og 0,07 % fastlege
  • Turnuslege i 6 måneder. Begynner i mars og september.
  • Diabetessykepleier i 0,2 årsverk. Har konsultasjoner hver onsdag.

Hjelpepersonell

4 årsverk fordelt på:

  • helsesekretær
  • Sykepleiere
  • Bioingeniør
  • Merkantil i 0,25 årsverk.

Adresser og kontakt

Legekontoret er lokalisert i underetasjen på Ballangen sykehjem

Ballangen legekontor
Kirkeveien 2
8540 Ballangen

Telefon 76929200 - telefontid mand - fred kl. 08:30 - 11:30 

Telefon legevakt 116117

Telefax 76929201

Telefon øyeblikkelig hjelp 113

Åpningstider kl. 08:00 - 15:30 Lunsj kl.  12:00 - 12:30

Torsdager stenger kontoret kl 12:00

Laboratoratoriet har timebestilling 

Betaling

Vi benytter Odin kapital som samarbeidspartner på all fakturering. Vi anbefaler alle våre pasienter å betale med bankkort/kontant for alle våre tjenester. Ved bruk av faktura vil det bli lagt til et gebyr, for tiden kr.59. All fakturering og innkreving administreres av Odin Kapital AS. Alle henvendelser vedrørende faktura skal rettes til Odin Kapital AS på telefonnummer 7310 1610.