Narvik bystyre og Ballangen kommunestyre har vedtatt et vertskommune samarbeidsavtale om en felles interkommunal barnevernstjeneste.

Samarbeidsavtalen blir iverksatt 01.januar 2018.

Dette innebærer at: 
Narvik kommune vil fra og med 01.01.18 være vertskommune for barnevernstjenesten i Ballangen kommune. 

For kontakt med barneverntjenesten i aktive barnevernssaker og nye bekymringsmeldinger for barn og unge fra Ballangen kommune, skal all henvendelse rettes til:

Narvik barneverntjeneste på tlf. 76913416 i ordinær arbeidstid mellom kl. 08:00 til 15:30

Narvik barnverntjeneste kan også nås i helgene og høytider på tlf. 909 84 500 

For mer informasjon om barneverntjenesten i Narvik kommune, se Narvik barnverntjeneste