Det første forsøket på gruvedrift i Nord-Norge skjedde ved kobberverket ved Børsvatnet. Denne driften førte imidlertid ikke til langvarig virksomhet - kanskje i høyst 10 år. Fra 1899 og fram til 1913 pågikk forsøk på drift foretatt av forskjellige interessenter, hovedsaklig engelske. Etableringen av "Aktieselskapet Bjerkaasen Gruber" i januar 1913 førte til oppbygging av et selvstendig samfunn, lokalisert i området rundt malmfunnene og bergverket. Det ble bygd både sporbane, lastekai og kontorbygning i 

tillegg til sagbruk, støperi, laboratorium og ulike verksteder. Selskapet førte opp boliger både til funksjonærer og arbeidere og bygde bad, sykestue, fjøs og stall. På det meste var det rundt 450 personer tilknyttet gruveselskapet og folketallet i kommunen var oppe i 4815 personer i 1946. I 1964 ble det imidlertid stans i gruvedriften.

Det har siden vært en gradvis reduksjon av folketallet i kommunen og i dag er det rundt 2500 mennesker som bor i kommunen.

 

Nikkel & Olivin drev bergvirksomhet i Ballangen i tiden 1998-2003. I dag er det kun Franzefoss Miljøkalk AS som driver bergverksvirksomhet med uttak av ca.100 000 tonn dolomitt pr. år. I dag er bergverksvirksomheten ikke bærebjelken lenger og kommunen satser på nye områder som turisme og havbruk for å sikre en bærekraftig utvikling.