I henhold til Kommuneloven § 44 og 45 pkt. 3 legges Økonomiplan 2018-21 og Budsjett 2018 ut til offentlig ettersyn før kommunestyrets behandling.

Årsbudsjett 2018 Formannskapets innstilling (PDF)

Økonomiplan 2018 - 2021 Formannskapets innstilling (PDF)