Dato for markering av Miljøgata klar

Miljøgata i Ballangen sentrum nærmer seg ferdigstillelse. Dato for åpning er satt til 4.september 2013.

Lukta av asfalt har aldri før vært så god! :-)

Miljøgateprosjektet går nå mot ferdigstillelse.

Dato for åpning og markering av Miljøgata er i samarbeid mellom Statens Vegvesen, Nordland Fylkeskommune og Ballangen kommune satt til ons.4.sept. 2013 kl.16.00.

E6 ut av sentrum.

60 mill. er satt av på NTP til omkjøringsveg E6 ut av Ballangen sentrum.

Fra kommunens side er det ønskelig at arbeidet startes opp snarest.

Statens Vegvesen har meldt oppstart 2015, med antydning om mulighet for fremskyving til 2014.

Ordfører