Skriftlig brev med interesse for kjøp og bud må være kommunen i hende innen 17. april då. Teigene kan
selges hver for seg. Eiendommene er konsesjonspliktige, og ny eier må søke konsesjon.

Spørsmål vedr. eiendommen rettes til avd.leder
landbruk/naturforvaltning Marit Liengen, tlf 959 69 837

Takst Gnr 52 Bnr. 6 (PDF)

Takst Gnr. 52 Bnr. 4 (PDF)