Eiendomsskatt - besiktigelse og taksering

Fra "Eiendomsskatt - besiktigelse og taksering":

"Takst og beregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn i 2016. Du vil da få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom, eiendomsskatten du skal betale samt informasjon om takseringsgrunnlaget. Du får samtidig informasjon om dine rettigheter til å klage på takst/skatt.

Spørsmål om eiendomsskatt kan rettes til Eiendomskattekontoret på telefon 769 29 105.

Brev sendes til Ballangen kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 44, 8546 Ballangen."

Dokumentet i sin helhet finner du her.

POB 14.10.2015