KUNNGJØRING OM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene for 2018 ut til offentlig ettersyn på servicekontoret og på kommunens nettsider fra den 1. til den 31. mars 2018. Klagefrist for utskrivningen av eiendomsskatt 2018 er satt til 16. april 2018.

Skatteliste 2018 - offentlig ettersyn (PDF)

Skatteliste 2018 - offentlig ettersyn - Fritak (PDF)

Eiendomsskattekontoret