I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges eiendomsskattelistene ut til offentlig ettersyn i Offentlig Servicekontor i Rådhuset i Ballangen og på kommunens nettsider fra den 1. til den 31. mars 2019. Klagefrist for utskrivningen av eiendomsskatt for 2018 er satt til 15. april 2019.

SkattelisteOffentligEttersyn2019 (PDF)

Eiendomsskattekontoret