Fra 2018 tar Ballangen kommune i bruk EHF faktura. 
EHF fakturaer skal sendes til org.nr 945 152 931 Ballangen Kommune.
Faktura som ikke sendes som EHF faktura sendes på følgende måte:

På e-post til: fakturamottak@ballangen.kommune.no

Eller i posten til:

Ballangen kommune
Fakturamottak
Postboks 44
8546  BALLANGEN

Hvis dere trenger mer informasjon, ta kontakt på
telefon 76929145 eller e-postadresse: marith.aronsen@ballangen.kommune.no