Skjemaer og tjenester

Hvis du har behov for papirutgave av søknadsskjema, vil du kunne få det på den enkelte enhet eller på Ballangen kommunes servicekontor.

Barn og familie

Bolig og eiendom

Forvaltning

Kultur og fritid

Natur og miljø

Næring

Omsorg, trygd og sosiale tjenester

Skatter og avgifter

Skjenkebevilling

Skole og utdanning

Sommerjobb for ungdom

Møtegodtgjørelser

 

TB 07.03.2016