Vi ønsker tilbakemeldinger folkehelseplan.jpg

Vi legger ut et høringsutkast til Folkehelseplanen. Dette for å gi en mulighet for medvirkning fra folket. Tilbakemeldinger som blir gitt under høringen vil bli vedlagt planen og vil tas stilling til fortløpende.

I denne høringsrunden ønsker vi generelle tilbakemeldinger på oppsett av planen og spesifikt tilbakemeldinger på:

 • Del 1
  • Er det tilstrekkelig faktagrunnlag
  • Forslag til annen fakta/statistikk
 • Del 2
  • Ivaretas utfordringene på en tilstrekkelig måte
  • Forslag til tiltak, og hvor eventuelt ansvaret skal ligge
  • Er det behov for å ha med «virkning/mål» med tiltaket

(korrekturlesing på del 2 av planen er ikke gjennomfør, så ikke la deg uroe av den grunn)

Last ned Folkehelseplan (PDF)

Frist for tilbakemelding er søndag 18. mars 2017.

Folkehelseplanen skal opp til politisk godkjenning 5. april 2017, da det gir muligheter for midler ved budsjettrevisjon.

Folkehelseplanen er en levende temaplan. Årlig skal statistikk oppdateres og tiltak skal evalueres. Evalueringen skjer i august. Ny plan revideres etter 4 år.

Tilbakemeldingene sendes til agnete.samuelsen@ballangen.kommune.no

Eller levers skriftlig (fredag 16.03.17) på servicekontoret eller i flerbrukshallen, grønn postkasse ved hoveddøren.


Folkehelsekoordinator og folkehelseplangruppa
Ballangen kommune

Spørsmål rettes til Agnete Samuelsen, tlf 416 39 689