Forhåndsstemmegiving på institusjoner

Valgstyret har bestemt at det skal være forhåndsstemmegiving på Ballangen sykehjem og Myra sykehjemsavdeling.

Forhåndsstemmegiving på institusjonene skjer:

  • ved Ballangen sykehjem onsdag 7. september fra kl 12.00 til kl 13.30
  • ved Myra sykehjemsavdeling 7. september fra kl 10.00 til kl 11.00

 

SAO 1.6.2011