I medhold av forvaltningslovens § 16 varsles berørte parter herved at Ballangen kommune planlegger å innføre midlertidig forbud mot tiltak for området, som avmerket på vedlagt kartutsnitt.

Eventuell uttalelse til forslaget sendes skriftlig til Ballangen kommune, teknisk enhet, Rådhusvegen 1, 8540 Ballangen eller i epost til  post@ballangen.kommune.no innen 20.04.2018.

Last ned vedlegg:

Forhåndsvarsel - midlertidig forbud mot tiltak

Fornes oversiktskart

Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4