Formannskapet

Det er fem representanter i formannskapet.

Følgende personer er valgt inn for perioden 2011-2015:
 

Medlemmer: Varamedlemmer:
1. Anne-Rita Nicklasson, ordfører 1. Jahn-Aage Olsen
2. Tor-Einar Olaussen 2. Tore Wiik
  3. Helene Gabrielsen
  4. Petter Lind
   
3. Lene Fjelldal 1. Eirik Jenssen
4. Bodil Tokle 2. Bente Havaas
5. Hermod Amundsen, varaordfører 3. Gunn Samuelsen
  4. Asle Spj. Hansen
  5. Gunn-Allis Grønnli
 

SAO 8.11.2011