Fremdrift bygging av ny skole

Byggearbeidene på nyskolen startes opp 02.04.2013 Rådmann Egil Heitmann skrev 22.03.2013 under kontrakt mellom Losvik Bygg AS og Ballangen kommune

To tilbydere leverte tilbud på ferdigstillelse av skolebygget innen frist 18.01.2013.

Sweco har sammenstillet tilbudene, og kom i forkant med sin anbefaling til Kommunestyret som 28.02.2013 behandlet saken.

Tildelingsbrev er i dag sendt begge tilbydere, og Intensjonskunngjøring vil legges ut på Doffin.

Karenstiden er ti dager.

Kontraktsforhandlinger vil deretter ta til.

Etter at kontrakt er underskrevet vil totalsum for ferdigstillelse Ballangen skole bli offentlig.

..................................................................................................................................................................................

Rådmann Egil Heitmann skrev 22.03.2013 under kontrakt mellom Ballangen kommune og Losvik Bygg AS.

Kontraktssummen er kr. 19 184 560,- inkl. mva.

(Totalt forbruk til nå er kr. 47 707 000,-)

Byggearbeidene starter opp 02.04.2013.

Kontraktsfestet ferdigstillelsesdato er 10.09.2013.