Ballangen turlag har de siste årene gjort en enorm innsats med merking og skilting av nærmere 100 km stier og turløyper. Om du liker å vandre i fjellet, kan det være interessant å oppsøke noen av de ti fjelltoppene som ble valgt som offisielle turmål i år 2000. Disse er Sepmola (1341 moh), Rånkeipen (1200 moh), Vargfjordtinden (885 moh), Håfjelltuva (817 moh), Kufjellet (672 moh), Linken (665 moh), Sjåfjellet (621 moh), Bruna (596 moh), Skarstadfjellet (526 moh) og Rundtuva (516 moh).

Et eldorado av vann, elver og fjellområder gjør at mulighetene for jakt og fiske er svært gode. Mer enn halvparten av kommunens areal er regulert som naturreservat eller vernet område, med et stort biologisk mangfold som gir grunnlag for sterke friluftsopplevelser.