For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen blant annet tilby helsefremmende og forebyggende tjenester. Ballangen kommune har valgt å organisere dette gjennom å etablere Frisklivssentral.

Hva er FRISKLIVSSENTRALEN?

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, hvor du får hjelp til å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakkslutt. Frisklivskoordinator, med fysioterapeut bakgrunn, veileder deg til å leve bedre med kroniske plager og sykdom, bla. muskel og skjelettplager, diabetes, hjerte/kar/lungesykdom og overvekt.

Du kan selv ta kontakt med frisklivskoordinator eller bli henvist av fastlege eller annet helsepersonell, for gratis helsesamtale. Sammen finner dere ut om FRISKliv på resept er noe for deg.

Hva inngår i FRISKliv på resept:

- Gratis helsesamtale (frisklivoppstart)

- Testing av fysisk form

- 12 uker oppfølging med deltagelse i gruppetimer

- Individuelle oppfølgingssamtaler etter behov

- Sluttsamtale med råd for videre endring (frisklivfullført)

- BRA MAT kurs (man kan velge å kun benytte seg av BRA MAT-kurset)

                                             12 ukers oppfølging koster 350 kr.

 

I tillegg til FRISKliv på resept bistår Frisklivssentralen i det lokalefolkehelsearbeidet med eksempelvis arrangementer og lavterskel turer.

 

Målgruppe

Frisklivssentralen er et helsefremmende og forebyggende tiltak for alle innbyggerne, men med spesiell vekt på de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner på grunn av:

• Fysisk inaktivitet

• Overvekt

• Diabetes

• Høyt blodtrykk

• Muskel- og skjelettplager

• Psykisk lidelse

• Hjerte/karsykdommer

• Lungesykdom

• Kreftsykdom

 

Aktuelle samarbeidspartnere/henvisere kan være:

  • spesialisthelsetjenesten
  • fastleger
  • arbeidsgivere
  • bruker- og innvandrerorganisasjoner
  • frivillige organisasjoner
  • Nav
  • private aktører

 

Kontaktperson:

Frisklivskoordinator Ingrid Bogholm Nystad

Kontor: 1 egt. Ballangen helse og omsorgssenter eller Ballangen flerbukshall 2 egt.

Adresse: Kirkeveien 1, 8540 Ballangen

Mail: Ingrid.nystad@ballangen.kommune.no

Tlf: 480 67 176

 

Referanser