Fylkesmannen i Nordland trenger representanter i Ballangen kommune

Fra 1. desember 2015 vil Ballangen mottak ta imot enslige mindreårige asylsøkere. Fylkesmannen skal oppnevne representanter som kan bistå disse barna.

Fra 1. desember 2015 vil Ballangen mottak ta imot enslige mindreårige asylsøkere. De fleste barna som kommer til Norge er alene, dvs. uten sine foreldre, og er mellom 15 og 18 år.

Fylkesmannen skal oppnevne representanter som skal være juridisk erstatter for foreldrene, som skal tale barnets sak i forhold til utlendingsmyndighetene, skole, helsevesen, asylmottak, omsorgssenter m.m. Barna vil være på mottaket i Ballangen inntil det blir gjort vedtak om oppholdstillatelse og bosetting i annen kommune, eller søknad om asyl avslås.

Oppdraget som representant godtgjøres etter faste satser.

Dersom du synes dette er interessant så kontakt oss på telefon 75 53 15 00 eller mail fmnopost@fylkesmannen.no

Søknadsskjema og mer info finner du på Fylkesmannen i Nordland sin hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/

Fylkesmannen i Nordland

OSK 16.11.2015