Geopark i regionen

Er du interessert i geologi? Nå kan du være med å planlegge etableringen av en geopark i regionen.

Tidspunkt: 22. april fra kl. 09

Sted: Høyskolen i Narvik, Rom E 2370, ved Servicetorget.

Påmelding sendes innen 19. april til: post@geoparknord.no

Målgruppe: Beslutningstakere og planleggere i offentlig forvaltning, FoU, kulturaktører, ildsjeler, mineralindustri og reiseliv til arbeidsseminar i Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen.

Tema for arbeidsseminar:

  • å synliggjøre regionens geologi og ressurser
  • å lære om erfaringer med geoparker i Europa og Norge
  • å diskutere mulige driftskonsepter, synergi og samhandling for etablering av geopark

Mer info og program for seminaret

Prosjektsider

Pressemelding

stetind_300.jpg

LF 15.4.2013