Ballangen kommune ønsker å takke samarbeidspartnere og ansatte for godt samarbeid og vel utført jobb i året som vi nå legger bak oss. Samtidig retter en takk til våre innbyggere for bidragene dere har gitt oss i vårt arbeid med å gjøre kommunen enda bedre å bo og oppholde seg i. Våre beste ønsker om en god og fredfylt jul til dere alle.
 
Hilsen Ordfører Per Kristian Arntzen og Rådmann Knut Einar Hanssen